Site Overlay

Wat doet Fonds voor het Hart

 

Mensen met hart- of vaatziekten behoren hebben een verhoogd risico bij besmetting met het coronavirus. Wat betekent dat nu voor patiënten?

Hier geven wij informatie over wat tot op heden bekend is over het coronavirus (COVID-19) en waar mensen met hart- of vaatziekten op moeten letten vanwege het COVID-19.

Klik hier om verder te lezen.

Ieder jaar sterven bijna 40.000 Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, het is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Wie een hartaanval of beroerte overleeft, krijgt vaak te maken met invaliditeit. Daarnaast leven er in ons land ruim 800.000 mensen met een chronische hart- of vaatziekte, zoals trombose, hartfalen en hartritmestoornissen. En 1 miljoen Nederlanders slikken dagelijks een cholesterolverlager om een hartaanval of beroerte te voorkomen.

Fonds voor het Hart werkt in het belang van al die Nederlanders hard aan een betere totaalzorg waarin naast de reguliere zorg ruimte is voor aanvullende behandelmethoden. Ons doel: de enorme sterfte aan hart- en vaatziekten terug te dringen en een betere kwaliteit van leven voor hart- en vaatpatiënten.

Cijfers en Feiten:
Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Jaarlijks sterven ongeveer 40.000 mensen aan de gevolgen.
Er leven in Nederland ruim 800.000 mensen met een chronische hart- of vaataandoening.
Ongeveer 1.000.000 mensen slikken dagelijks ‘statines’ (cholesterolverlagende medicatie) met als doel het risico op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte te verkleinen.
Hart- en vaatziekten zijn vaak verbonden aan andere aandoeningen
Hart- en vaatziekten zijn daarmee nog steeds volksvijand nummer een.
Fonds voor het Hart is in 1998 opgericht met als oogmerk de samenvoeging van reguliere en aanvullende behandelwijzen te bevorderen. De werkzaamheden zijn ingevuld door het ondersteunen van onderzoek en het geven van voorlichting. De voorlichting geeft patiënten informatie om samen met hun arts de optimale zorgmix samen te stellen, waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Fonds voor het hart ondersteunt evidence based medicine (geneeskunde op basis van bewijs), maar staart u zich daar niet blind op. Tal van behandelmethoden zijn afdoende onderzocht, bewezen effectief voor preventie of behandeling, maar worden nog niet breed toegepast. Het is in het belang van de patiënt dat deze behandelwijzen wel voor het behandelplan worden overwogen en zonodig worden opgenomen. Fonds voor het Hart zet zich hiervoor in.

Voor haar werkzaamheden is Fonds voor het Hart afhankelijk van vrijwillige donaties. Fonds voor het Hart ontvangt geen bedragen van bedrijven en overheden en is daardoor onafhankelijk van farmacie, levensmiddelen fabrikanten, overheden en wat dies meer zij. Fonds voor het Hart streeft in haar communicatie naar volkomen openheid over haar bestedingen naar donateurs en overige geïnteresseerden.